ZŠ kroužek  je určen pro chlapce i dívky ve věku 6 – 15 let. 

KURZY NABÍRAJÍ NOVÉ ČLENY       

ZAČÍNÁME: 6.2.2023

Lekce, která skrývá všechny druhy pohybů a především toho vlastního.  Lekce, kde pohybová fantazie nezná meze.  Bezpečně, plynule, efektivně … vlastní tělo … z bodu A do bodu B a to co nejrychleji. Nejen cvičit, ale přemýšlet u toho. Učíme se vnímat přirozený pohyb při překonávání překážkové dráhy.  Lekce jsou obohaceny o všeobecnou sportovní průpravu, gymnastiku a fyzickou zdatnost.

Lekce probíhá v tělocvičně ZŠ Radlická.

PONDĚLÍ 14:00 – 15:00

PŘIHLÁŠKA

(Přihláška:)

GOOGLE FORMULÁŘ = PŘIHLÁŠKA DO KURZU. Po vyplnění google formuláře a řádném ukončení, Vám dojde vyplněný formulář na uvedený mail. Pokud někomu nedorazí, je to známka, že přihlášení dítěte NENÍ OK. Pokud na mail dorazí, dítě je přihlášeno.   Kdyby měl někdo problém, prosím ihned volejte. Nezapomeňte formulář vytisknout, podepsat a předat na úvodní lekci/učitelkám ve školce. Pokud dojde k nějakým komplikacím kvůli rozvrhu dětí atd. volejte, pokud je to možné, hledáme možnosti. Vyplněný formulář slouží k přihlášení dítěte na celý školní rok. To znamená, že na II. pololetí děti již nepřihlašujete. V případě ukončení docházky prosíme o informovanost organizátorů, aby volné místo mohli nabídnout dále. Děkujeme.

 

PLATBA:

Kurzovné II. pololetí: 2000 Kč za 15 lekcí

(6.2.2023 – 30.6.2023, úhrada kurzovného za II. pololetí do 28.2.2023)
Číslo účtu: 2501807565/2010
Variabilní symbol: Rodné číslo dítěte (0156304231). Nezapomeňte uvádět celé RČ včetně nuly na začátku!!!RČ = 10 znaků. 
Zpráva pro příjemce: název kurzu
V případě platby II. pololetí přes QR kód nezapomeňte doplnit variabilní symbol (= rodné číslo dítěte)

S SEBOU:

Na kurz je potřeba pohodlný sportovní úbor, pevnou obuv, pití a případně u holek gumičky na culík.

INFORMACE O LEKCI a jiné: 

info@vujtovi.cz /  725 832 200/ www.vujtovi.cz/whatsapp skupiny

DŮLEŽITÉ DOKUMENTY:

PŘIHLÁŠENÍM DÍTĚTE DO KURZU SOUHLASÍTE S POROZUMNĚNÍM ORGANIZAČNÍCH POKYNŮ V RÁMCI KURZU;  SOUHLASÍTE S GDPR A ORGANIZACÍ V RÁMCI PŘEVODŮ. 

GDPR_JV Sport team_zs