Vážení členové spolku JV Sport team z.s.,

Srdečně Vás zvu na valnou hromadu, která se bude konat v pondělí 28. června. 2022 od 17:00.

Místo konání: ZŠ Angel

účast potvrzujte na: info@vujtovi.cz (musíme reagovat na situaci usnášeníschopní)

PROGRAM JEDNÁNÍ:

1. Zahájení – Kontrola účasti přítomných na jednání

2. Volba zapisovatele jednání

3. Slovo předsedy spolku 

4. Zpráva předsedy spolku o činnosti spolku za rok 2021

5. Zpráva o hospodaření spolku, výsledky účetní uzávěrky za rok 2021

6. Schválení VZ 2021

7. Plán činnosti JV Sport team z. s. na rok  2022/2023 a jeho schválení

8. Představení nových projektů v rámci financování ze strany ČGF

9. Diskuze

10. Závěr.

Díky moc a těším se,

Ing. Jana Bílá (předseda)

 

STANOVY SPOLKU: Stanovy Spolku