ZŠ kroužek  je určen pro chlapce i dívky ve věku 6 – 15 let. 

KURZY NABÍRAJÍ NOVÉ ČLENY       

ZAČÍNÁME: 10.2.2023

LEKCE JE MOŽNÉ VYZKOUŠET ZDARMA A POTÉ SE ROZHODNOUT O DOCHÁZCE DÍTĚTE DO KURZU

Jedná se o všeobecnou sportovní lekci s prvky gymnastiky/baletu/aerobiku. Každá lekce je vždy jiná, základem je pohyb NEJEN do rytmu hudby.

náplň lekce:

  • základy gymnastiky/baletu/aerobiku
  • cvičení s pomůckami
  • hry se zaměřením na vnitřní stabilitu dítěte
  • hudební cítění, rytmika, taneční variace/kroky
  • jógové pozice, strečink,  fyziologické dýchání
  • nacvičení vystoupení pro rodiče
  • práce ve dvojicích i skupinkách

Lekce probíhá v tělocvičně ZŠ Radlická.

PÁTEK 14:00 – 15:00

PŘIHLÁŠKA

PŘIHLÁŠKA: https://forms.gle/RkHBdMLno7hNguCT7

GOOGLE FORMULÁŘ = PŘIHLÁŠKA DO KURZU. Po vyplnění google formuláře a řádném ukončení, Vám dojde vyplněný formulář na uvedený mail. Pokud někomu nedorazí, je to známka, že přihlášení dítěte NENÍ OK. Pokud na mail dorazí, dítě je přihlášeno.   Kdyby měl někdo problém, prosím ihned volejte. Nezapomeňte formulář vytisknout, podepsat a předat na úvodní lekci/učitelkám ve školce. Pokud dojde k nějakým komplikacím kvůli rozvrhu dětí atd. volejte, pokud je to možné, hledáme možnosti. Vyplněný formulář slouží k přihlášení dítěte na celý školní rok. To znamená, že na II. pololetí děti již nepřihlašujete. V případě ukončení docházky prosíme o informovanost organizátorů, aby volné místo mohli nabídnout dále. Děkujeme.

 

PLATBA:

Kurzovné II. pololetí: 1700 Kč za 15 lekcí

(9.2.2023 – 30.6.2023, úhrada kurzovného za II. pololetí do 28.2.2023)
Číslo účtu: 2501807565/2010

Variabilní symbol:Rodné číslo dítěte (0156304231). Nezapomeňte uvést celé RČ včetně nuly na začátku (např. v roce 2001 musí začít VS 01…)!!! RČ= 10 čísel.

Zpráva pro příjemce: název kurzu
V případě platby II. pololetí přes QR kód nezapomeňte doplnit variabilní symbol (= rodné číslo dítěte)

S SEBOU:

Na kurz je potřeba pohodlný sportovní úbor, pevnou obuv, pití a případně u holek gumičky na culík.

INFORMACE O LEKCI a jiné: 

info@vujtovi.cz /  725 832 200/ www.vujtovi.cz/whatsapp skupiny

DŮLEŽITÉ DOKUMENTY:

PŘIHLÁŠENÍM DÍTĚTE DO KURZU SOUHLASÍTE S POROZUMNĚNÍM ORGANIZAČNÍCH POKYNŮ V RÁMCI KURZU;  SOUHLASÍTE S GDPR A ORGANIZACÍ V RÁMCI PŘEVODŮ. 

GDPR_JV Sport team_zs