ZŠ kroužek  je určen pro chlapce i dívky ve věku 6 – 15 let. 

 KURZY NABÍRAJÍ NOVÉ ČLENY       

LEKCI JE MOŽNÉ SI NEJPRVE VYZKOUŠET A POTÉ SE ROZHODNOUT O DOCHÁZCE

ZAČÍNÁME V ZÁŘÍ 2023

 

Základem všech našich lekcí je všestranná sportovní průprava a rozvoj pohybových dovedností hravou formou. Učíme děti vnímat pohyb radostně, pracujeme s motivací a týmových duchem, vedeme děti postupně i k aktivnější formě sportování. Dbáme na základní pohybové vzorce a program lekcí je přizpůsoben věku dětí ve skupině . Radost z práce s dětmi je klíč našeho fungování už 10 let. Každý nemusí být vrcholovým závodníkem, respektujeme a podporujeme dovednosti všech.

Jedná se o všeobecnou sportovní lekci s prvky tance a aerobiku. Náplň  každé lekce se vždy zaměřuje na rozvoj jiných pohybových dovedností. Lekce probíhá v tělocvičně ZŠ Radlická.

náplň lekce:

  • základy gymnastiky/baletu/aerobiku low a high
  • cvičení s pomůckami
  • hry se zaměřením na vnitřní stabilitu dítěte
  • pohybové průpravy a hry s ohledem na věk dětí – držení těla, rozvoj pohybu a příprava na fyzickou zátěž ve vyšším věku
  • taneční variace/kroky (zapojení paží a nohou), rytmika, hudební cítění
  • strečink,  fyziologické dýchání, kompenzační cvičení – disbalance, jógové pozice
  • nacvičení vystoupení pro rodiče
  • práce ve dvojicích i skupinkách

PÁTEK 14:00 – 15:00

Přihláška: https://forms.gle/ywxEMoBkjpYikQyK8

GOOGLE FORMULÁŘ = PŘIHLÁŠKA DO KURZU. Po vyplnění google formuláře a řádném ukončení, Vám dojde vyplněný formulář na uvedený mail. Pokud někomu nedorazí, je to známka, že přihlášení dítěte NENÍ OK. Pokud na mail dorazí, dítě je přihlášeno.   Kdyby měl někdo problém, prosím ihned volejte. Nezapomeňte formulář vytisknout, podepsat a předat na úvodní lekci. Pokud dojde k nějakým komplikacím kvůli rozvrhu dětí atd. opět volejte – vše můžeme kdykoliv přehodit, pokud je kapacita kroužku volná. Vyplněný formulář slouží k přihlášení dítěte na celý školní rok. To znamená, že na II. pololetí děti již nepřihlašujete. V případě ukončení docházky prosíme o informovanost organizátorů, aby volné místo mohli nabídnout dále. Děkujeme.

PLATBA:

Kurzovné I. pololetí:  1900 Kč   (úhrada kurzovného za I. pololetí do 20.10.2023)

Kurzovné II. pololetí: 1900 Kč (úhrada kurzovného za II. pololetí do 29.2.2024)

Číslo účtu: 2501807565/2010
Variabilní symbol: Rodné číslo dítěte (0156304231). Nezapomeňte uvádět celé RČ včetně nuly na začátku, pokud jím RČ začíná.
Zpráva pro příjemce: název kurzu
QR kód pro platbu I. pololetí (NEZAPOMEŇTE doplnit variabilní symbol)

QR kód pro platbu II. pololetí (NEZAPOMEŇTE doplnit variabilní symbol)

Upozorňujeme na projekt  „Darujeme kroužky dětem“, který pomáhá českým i ukrajinským rodinám v tíživé finanční situaci. V projektu mohou rodiče získat příspěvek až 2000 Kč pro každé dítě na úhradu nákladů za volnočasové aktivity/tábory a jiné. Dále projekt Praha 5 – sportovní aktivity (příspěvek ve výši 1300 Kč/dítě v jedné transakci). Více na www.darujemekrouzky.cz. S registrací rádi rovněž pomohou na telefonu 773 772 202 nebo emailu info@darujemekrouzky.cz. 

Fond Solidarity – balíček Pražan: https://www.zsradlicka.cz/clanek?nazev=balicek-prazana-v-roce-2024&id=215

 

S SEBOU:

Na kurz je potřeba pohodlný sportovní úbor, pevnou obuv, pití a případně u holek gumičky na culík.

INFORMACE O LEKCI a jiné: 

info@vujtovi.cz /  725 832 200/ www.vujtovi.cz/whatsapp skupiny

DŮLEŽITÉ DOKUMENTY:

PŘIHLÁŠENÍM DÍTĚTE DO KURZU SOUHLASÍTE S POROZUMNĚNÍM ORGANIZAČNÍCH POKYNŮ V RÁMCI KURZU;  SOUHLASÍTE S GDPR A ORGANIZACÍ V RÁMCI PŘEVODŮ. 

GDPR_JV Sport team_zs