ZŠ kroužek  je určen pro chlapce i dívky ve věku 6 – 15 let. KAPACITA KURZU JE OMEZENA!

ZAČÍNÁME: v týdnu od 12.9.2022

Kurz bude probíhat na budově ANGEL

 

Máte doma malého šikulu nebo šikulku? Miluje tvoření všeho druhu? Stříhání, lepení, práci s papírem, tvorbu z přírodnin, práci s látkou, vlnou, dřevem a podobně? Pak je toto právě pro vás. V mém tvořivém kroužku VYRÁBĚJ A BAV SE budu s dětmi vytvářet překvapivé dekorace pro váš domov nebo dětský pokojíček. Děti se naučí pracovat různými technikami, budou rozvíjet vlastní kreativitu a v neposlední řadě budou zažívat zábavu s kamarády. Tvoření podporuje kreativní myšlení dětí, rozvíjí dětskou tvořivost, motoriku, jemné dovednosti a estetické cítění. Děti budou pracovat podle psaných i video návodů a díky tomu budou rozvíjet kritické myšlení.

V ceně kroužku je zahrnut základní materiál, který budeme používat. Někdy Vás požádám o pomoc a dětem dám za úkol přinést přírodniny, krabičky či kelímky od jogurtů.

Těším se na všechny, kteří mají elán do vyrábění.

Lektorka Barbora Králová

 

PONDĚLÍ 15:00 – 16:00 

Přihláška:…

Kurz je již plně obsazen. V případě zájmu volejte 725 832 200

 

GOOGLE FORMULÁŘ = PŘIHLÁŠKA DO KURZU. Po vyplnění google formuláře a řádném ukončení, Vám dojde vyplněný formulář na uvedený mail. Pokud někomu nedorazí, je to známka, že přihlášení dítěte NENÍ OK. Pokud na mail dorazí, dítě je přihlášeno.   Kdyby měl někdo problém, prosím ihned volejte. Nezapomeňte formulář vytisknout, podepsat a předat na úvodní lekci. Pokud dojde k nějakým komplikacím kvůli rozvrhu dětí atd. opět volejte – vše můžeme kdykoliv přehodit, pokud je kapacita kroužku volná. Vyplněný formulář slouží k přihlášení dítěte na celý školní rok. To znamená, že na II. pololetí děti již nepřihlašujete. V případě ukončení docházky prosíme o informovanost organizátorů, aby volné místo mohli nabídnout dále. Děkujeme.

PLATBA:

Kurzovné I. pololetí:  1850 Kč za 15 lekcí  (14 lekcí + 1 zdarma)
(12.9.2022 – 9.1.2023, úhrada kurzovného za I. pololetí do 14.10.2022)
Kurzovné II. pololetí: 2120 Kč za  17 lekcí (16 lekcí + 1 zdarma)
(16.1.2023 – 29.5.2023, úhrada kurzovného za II. pololetí do 27.2.2023)
Číslo účtu: 2501807565/2010
Variabilní symbol: Rodné číslo dítěte (0156304231). Nezapomeňte uvádět celé RČ včetně nuly na začátku!!!
Zpráva pro příjemce: název kurzu
V případě platby II. pololetí přes QR kód nezapomeňte doplnit variabilní symbol (= rodné číslo dítěte)

S SEBOU:

Vybavený penál – nůžky, pastelky, tužky, gumy …

INFORMACE O LEKCI a jiné: 

info@vujtovi.cz /  725 832 200/ www.vujtovi.cz/whatsapp skupiny

DŮLEŽITÉ DOKUMENTY:

PŘIHLÁŠENÍM DÍTĚTE DO KURZU SOUHLASÍTE S POROZUMNĚNÍM ORGANIZAČNÍCH POKYNŮ V RÁMCI KURZU;  SOUHLASÍTE S GDPR A ORGANIZACÍ V RÁMCI PŘEVODŮ. 

GDPR_JV Sport team_zs