KURZY NABÍRAJÍ NOVÉ ČLENY       

Kroužek na ZŠ je určen pro děti chlapci i dívky ve věku 6 – 15 let.

ZAČÍNÁME: V TÝDNU OD 12.9.2022

Kurz bude probíhat na budově ANGEL

 

Máte doma malého šikulu nebo šikulku? Miluje tvoření všeho druhu? Stříhání, lepení, práci s papírem, tvorbu z přírodnin, práci s látkou, vlnou, dřevem a podobně? Pak je toto právě pro vás.

V mém tvořivém kroužku VYRÁBĚJ A BAV SE budu s dětmi vytvářet překvapivé dekorace pro váš domov nebo dětský pokojíček. Děti se naučí pracovat různými technikami, budou rozvíjet vlastní kreativitu a v neposlední řadě budou zažívat zábavu s kamarády.

Tvoření podporuje kreativní myšlení dětí, rozvíjí dětskou tvořivost, motoriku, jemné dovednosti a estetické cítění. Děti budou pracovat podle psaných i video návodů a díky tomu budou rozvíjet kritické myšlení.

V ceně kroužku je zahrnut základní materiál, který budeme používat. Někdy Vás požádám o pomoc a dětem dám za úkol přinést přírodniny, krabičky či kelímky od jogurtů.

Těším se na všechny, kteří mají elán do vyrábění.

Lektorka Barbora Králová

 

PONDĚLÍ 15:00 – 16:00 (https://forms.gle/NMVYjuQjHx7pSbHB8)

Po vyplnění formuláře a řádném ukončení, Vám dojde vyplněný formulář na uvedený mail. Pokud někomu nedorazí, je to známka, že přihlášení dítěte NENÍ OK. Pokud dorazí, dítě je přihlášeno   Kdyby měl někdo problém, prosím ihned volejte. Nezapomeňte formulář vytisknout, podepsat a předat na úvodní lekci. Pokud dojde k nějakým komplikacím kvůli rozvrhu dětí atd. opět volejte – vše můžeme kdykoliv přehodit, pokud je kapacita kroužku volná.

Číslo účtu: 2501807565/2010
Cena: 1850kč á 14 lekcí I. pololetí (kapacita omezena!)
Variabilní symbol: 44RRRRMMDD  (44 a doplníte datem narození dítě v uvedeném tvaru! Např: 4420181208). 
V případě platby přes QR kód nezapomeňte doplnit variabilní symbol pro daný kroužek, jinak nedojde ke spárování platby.

 

 

Co s sebou?:

Vybavený penál – nůžky, pastelky, tužky, gumy …

INFORMACE O LEKCI a jiné: info@vujtovi.cz / 725 832 200

Informace k prostudování (podpisem na přihlášku stvrzujete jejich porozumění):

GDPR_JV Sport team_zs