Školní rok 2023-2024 přináší nové motivační programy napříč kurzy gymnastických sportů organizovaných na ZŠ a MŠ Angel a ZŠ a MŠ Radlická.  Jedním z nich je i Pohár přípravek.

DĚKUJEME VŠEM NAŠIM SVĚŘENCŮM ZA SNAHU, ODVAHU A SPOLEČNOU CESTU KE ZLEPŠENÍ SE. 

PRINCIP SOUTĚŽE:

Soutěž zahrnuje různorodé disciplíny, které prověřují široké spektrum pohybových vzorců mladých sportovců. Každý účastník se snaží podat co nejlepší výkon nejen pro sebe, ale i pro svůj tým a klub, jehož barvy s hrdostí reprezentuje. Děti se navzájem povzbuzují a učí se hodnotám jako jsou fair play, odhodlání a týmový duch. Tato sportovní klání jsou pro ně cennou zkušeností, která přispívá k jejich osobnímu rozvoji a posiluje jejich vztah ke sportu.

Výsledky z těchto soutěží poskytují trenérům a klubům cenné informace. Na základě výkonů svých svěřenců mohou trenéři posoudit, na čem je potřeba zapracovat, a případně upravit tréninkové plány. Tímto způsobem Pohár přípravek napomáhá kvalitě tréninku a celkovému rozvoji mladých sportovců.

Nejlepší soutěžící pak mohou postoupit na republikové finále. Účast na finále není povinná. Každý klub nominuje 5 – 10 nejlepších soutěžících z každé věkové kategorie, kteří se mohou finále účastnit. Během finále se však započítává jen 5 nejlepších výsledků z každého týmu. Pro mnohé mladé gymnasty je toto finále
první zkušeností s velkou soutěží a může to být důležitý krok v jejich sportovní kariéře.

 

KATEGORIE:

Jednotlivkyně – pro postupová kola

Jednotlivci – pro postupová kola

Týmy – pro finálové kolo složené z 5 – 10 nejlepších jednotlivců/jednotlivkyň

 

Předškoláci do 6 let (dívky a chlapci dohromady)
• NG dívky/chlapci   6 – 8 let
• ND dívky/chlapci   9 – 11let
• AG dívky/chlapci   12 – 14 let
• JUN+SEN dívky/chlapci   15 a více let

STARTOVNÉ:

Hrazeno klubem

 

POVINNÝ PĚTIBOJ:

  • Přeskok přes švihlo
  • Sed leh
  • Trojskok
  • Klik
  • Chůze poslepu

ODDÍLOVÁ DISCIPLÍNA:

  • Šplh na tyči

 

HODNOCENÍ:

Za každou absolvovanou disciplínu je cvičencům přiděleno skóre podle místa, které v ní obsadili. První místo je oceněno jedním bodem, což je nejlepší možný výsledek, neboť v kontextu této soutěže značí bodové ohodnocení obráceně proporcionální úspěch. Jinými slovy, čím méně bodů, tím lepší výkon. Druhé místo získává dva body a tento vzorec pokračuje dále, kde každé další místo znamená přidání jednoho bodu k celkovému skóre cvičence. Cílem každého zúčastněného cvičence je, pochopitelně, nasbírat co nejmenší počet bodů, protože ten na konci soutěže symbolizuje nejlepší celkovou výkonnost. Je to soubor těchto bodů, který rozhoduje o celkovém umístění v rámci věkové kategorie.

 

VÝSLEDKY:

Leden 2024:PP_1kolo_leden2024