Školní rok 2023-2024 přináší nové motivační programy napříč kurzy gymnastických sportů organizovaných na ZŠ a MŠ Angel a ZŠ a MŠ Radlická.  Jedním z nich je i Parkour Motivation.

DĚKUJEME VŠEM NAŠIM SVĚŘENCŮM ZA SNAHU, ODVAHU A SPOLEČNOU CESTU KE ZLEPŠENÍ SE. 

 

PRINCIP SOUTĚŽE:

Soutěž zahrnuje překonání překážkové dráhy za co nejkratší čas. Dráha je poskládaná z překážek, které děti znají ze svých lekcí, ocitající se ve svém tělocvičnovém „doma“, ale přeci jen si hrajeme s odvahou, motivací, stresem a vzájemnou podporou. Každý závodník si zkouší v akci své dovednosti – učí se o dráze a překonání překážek přemýšlet. Používá svůj odhad vzdáleností, zdokonaluje maximální snahou svou fyzickou zdatnost a výrazně pracuje na svém osobním rozvoji/vztahu ke sportu.

V rámci jara bude uskutečněno několik kol a na závěr si vyhlásíme absolutního vítěze.

 

KATEGORIE:

DĚTI ženy/muži 4-6 let

MLADŠÍ ŽÁCI ženy/muži 7-10 let

STARŠÍ ŽÁCI ženy/muži 11-13 let

JUNIOŘI ženy/muži 14 a více let

 

STARTOVNÉ:

Hradí klub

 

HODNOCENÍ:

Sestupně dle zaběhnutých časů.

 

VÝSLEDKY:

Leden 2024: PM_1kolo_leden2024