MŠ kroužek  je určen pro chlapce i dívky ve věku 4 – 6let. 

(mladší děti po domluvě)

KURZY NABÍRAJÍ NOVÉ ČLENY       

LEKCI JE MOŽNÉ SI NEJPRVE VYZKOUŠET A POTÉ SE ROZHODNOUT O DOCHÁZCE

ZAČÍNÁME V TÝDNU OD: 2.10.2023

 

Lekce zaměřená na všestranný rozvoj pohybových dovedností tak, aby dítě vnímalo pohyb hravou formou. V této lekci má dítě možnost získat kladný vztah ke sportu. Dbáme na přípravu tělíčka dětí pro aktivní sportování v pozdějším věku. Náplň každé lekce se vždy zaměřuje na rozvoj jiných pohybových dovedností.

  • Atletická průprava
  • základy gymnastiky
  • kondiční zábavná průprava – překážkové dráhy, cvičení s pomůckami
  • hry se zaměřením na vnitřní stabilitu dítěte, pohybové dovednosti
  • zdravotní cvičení a fyziologické dýchání
  • ploska nohy
  • strečink

Lekce probíhá v tělocvičně ZŠ Radlická. Děti převedeme z budovy MŠ Radlická do tělocvičny ZŠ Radlická. Po konci lekce je nutné si děti vyzvednout před ZŠ Radlická. 

ÚTERÝ 15:15 – 16:00

Přihláška: OMLOUVÁME SE, ALE Z ORGANIZAČNÍCH  DŮVODŮ SE NEPODAŘILO KROUŽEK OTEVŘÍT. PRO INFORMACE V RÁMCI  II. POLOLETÍ  VOLEJTE 725 832 200

 

GOOGLE FORMULÁŘ = PŘIHLÁŠKA DO KURZU. Po vyplnění google formuláře a řádném ukončení, Vám dojde vyplněný formulář na uvedený mail. Pokud někomu nedorazí, je to známka, že přihlášení dítěte NENÍ OK. Pokud na mail dorazí, dítě je přihlášeno.   Kdyby měl někdo problém, prosím ihned volejte. Nezapomeňte formulář vytisknout, podepsat a předat na úvodní lekci/učitelkám ve školce. Pokud dojde k nějakým komplikacím kvůli rozvrhu dětí atd. volejte, pokud je to možné, hledáme možnosti. Vyplněný formulář slouží k přihlášení dítěte na celý školní rok. To znamená, že na II. pololetí děti již nepřihlašujete. V případě ukončení docházky prosíme o informovanost organizátorů, aby volné místo mohli nabídnout dále. Děkujeme.

PLATBA:

Kurzovné I. pololetí:  1650  Kč   (úhrada kurzovného za I. pololetí do 20.10.2023)

Kurzovné II. pololetí: 1650 Kč (úhrada kurzovného za II. pololetí do 29.2.2024)

Číslo účtu: 2501807565/2010
Variabilní symbol: Rodné číslo dítěte (0156304231). Nezapomeňte uvádět celé RČ včetně nuly na začátku, pokud jím RČ začíná.
Zpráva pro příjemce: název kurzu
QR kód pro platbu I. pololetí (NEZAPOMEŇTE doplnit variabilní symbol)

QR kód pro platbu II. pololetí (NEZAPOMEŇTE doplnit variabilní symbol)

 

Upozorňujeme na projekt  „Darujeme kroužky dětem“, který pomáhá českým i ukrajinským rodinám v tíživé finanční situaci. V projektu mohou rodiče získat příspěvek až 2000 Kč pro každé dítě na úhradu nákladů za volnočasové aktivity/tábory a jiné. Dále projekt Praha 5 – sportovní aktivity (příspěvek ve výši 1300 Kč/dítě v jedné transakci). Více na www.darujemekrouzky.cz. S registrací rádi rovněž pomohou na telefonu 773 772 202 nebo emailu info@darujemekrouzky.cz. 

S SEBOU:

Na kurz je potřeba pohodlný sportovní úbor, pevnou obuv, pití a případně u holek gumičky na culík.

INFORMACE O LEKCI a jiné: 

info@vujtovi.cz /  725 832 200/ www.vujtovi.cz/whatsapp skupiny

DŮLEŽITÉ DOKUMENTY:

PŘIHLÁŠENÍM DÍTĚTE DO KURZU SOUHLASÍTE S POROZUMNĚNÍM ORGANIZAČNÍCH POKYNŮ V RÁMCI KURZU;  SOUHLASÍTE S GDPR A ORGANIZACÍ V RÁMCI PŘEVODŮ.

GDPR_JV Sport team_zs