ANGEL SPEED CUP 2023

POHYBOVÁ SOUTĚŽ PRO DĚTI

OSLAVME TO S ROBBY BUBBLE

ODMĚNA ČEKÁ NA KAŽDÉHO ÚČASTNÍKA AKCE!

4.3.2023 od 10hod.

Výsledky:

ANGEL_SPEED_CUP_4.3.2023_-_KVALIFIKAČNÍ_BĚH_výsledné časy

ANGEL_SPEED_CUP_4.3.2023_-_VÝSLEDKOVÁ_LISTINA

 

POŘADATEL

JV SPORT TEAM, z.s.

Ing. Jana Bílá 725 832 200

 

MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE: 

Angelovova 3183/15, 143 00 Praha 12. Soutěž probíhá v tělocvičně ZŠ Angel dle harmonogramu od 10hod.

 

PŘIHLAŠOVÁNÍ ZÁVODNÍKŮ

Pomocí google formulář do 24.2.2023. Po tomto termínu je možné děti přihlašovat pouze po osobní domluvě a to s ohledem na kapacitu závodu.

Přihláška: již je možné přihlásit pouze po osobní komunikaci

 

STARTOVNÉ

200kč

 

PLATBA

Platba bankovním příkazem.

Číslo účtu: 2501807565/2010

Částka: 200 Kč

Variabilní symbol: Rodné číslo dítěte (0156304231). Nezapomeňte uvést celé RČ včetně případní nuly na začátku (např. v roce 2001 musí začít VS 01…)!!! RČ= 10 čísel.

Zpráva pro příjemce: Jméno závodníka, kategorie

 

PREZENCE ZÁVODNÍKŮ

Každý závodník se musí včas nahlásit na prezenci. Harmonogram a startovní listina bude zveřejněna a rozposlána na maily v týdnu před samotným závodem.

 

HARMONOGRAM

Harmonogram 4.3.2023_finál

 

STARTOVNÍ LISTINA

Startovní listina 4.3.2023_finál

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE

Pro zařazení do příslušné věkové kategorie je směrodatný rok narození, nikoliv datum. Rozhoduje věk, kterého dítě dosáhne v daném kalendářním roce. Např. dítě narozené 15.9.2016 musí být přihlášeno do kategorie Mladší žáci (7-10let). 

 

KATEGORIE VĚK
Děti ženy 4-6 LET
Děti muži 4-6 LET
Mladší žáci ženy 7-10 LET
Mladší žáci muži 7-10 LET
Starší žáci ženy 11 – 13 LET
Starší žáci muži 11 – 13 LET
Junioři ženy 14 a více LET
Junioři muži 14 a více LET

 

PRAVIDLA SOUTĚŽE

Soutěž se skládá z běhu ve 2 kolech. Kvalifikační kolo (první běh) je určeno startovní listinou. Čas naměřený v rámci kvalifikačního kola (první běh) rozhodně o postupu do finále. Do finálového kola postupuje 10 účastníků soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo pro udělení výjimky. Před finálovým kolem (druhý běh) proběhne vyhlášení postupujících včetně informace o jejich startovním čísle.  Čas naměřený v rámci finálového kola (druhý běh) určí stupně vítězů.

Před zahájením startu dle HARMONOGRAMU dochází k rozcvičení účastníků na dráze. Hlavní rozhodčí soutěže provede účastníky postavenou dráhou a vysvětlí jim pravidla pro úspěšné absolvování závodu. V případě porušení pravidel si pořadatel vyhrazuje možnost diskvalifikovat/udělit opakovaný start závodníka. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu pravidel v případě nutnosti.

 

ZÁVODNÍ OBLEČENÍ

Závodník musí mít na sobě pohodlné sportovní oblečení úměrné velikosti závodníka. Je nutné mít při závodu pevnou, neklouzavou obuv. Definice sportovního oblečení musí splňovat podmínky bezpečnosti.

 

PROTESTY

Protesty proti rozhodnutí rozhodčích nejsou povoleny. Soutěž vzniká v dobrém duchu motivace dětí k aktivnímu sportování. Organizátor soutěže dbá především na hladkém průběhu závodu a příjemným zážitkům ze soutěže.

 

NA ZÁVODĚ BUDE K DISPOZICI DROBNÉ OBČERSTVENÍ. ORGANIZÁTOR NEBERE ZODPOVĚDNOST ZA DĚTI. JE NUTNÝ DOZOR DOSPĚLÝCH OSOB A BÝT NÁPOMOCNI K DODRŽENÍ ČASOVÉHO HARMNOGRAMU – BÝT PŘIPRAVEN VČAS NA ZÁVOD. ZA ODLOŽENÉ VĚCI V ŠATNÁCH NERUČÍME.

 

PŘÍHLÁŠENÍM DÍTĚTE NA ZÁVOD SOUHLASÍTE S PRAVIDLY SOUTĚŽE A TAKÉ POTVRZUJETE SOUHLAS GDPR. ORGANIZÁTOR POUŽIJE VYTVOŘENÉ FOTOGRAFIE A VIDEA POUZE PRO ÚČEL PROPAGACE/PREZENTACE AKCE.

 

TĚŠÍME SE NA VŠECHNY, KDO SE S NÁMI PŘIJDE OPĚT ROZHÝBAT 😊

 

JV Sport team

 

Pravidla soutěže a propozice ke stažení:  Pravidla_ANGEL SPEED CUP 2023