Sportovní kurzy

Šumava 2021

Ratmírov 2021

Šumava 2020

Blaník 2019 – Soustředění aerobik

Zimní wellness na Konopišti 2019 – aerobiková přípravka

Zážitkový sportovní kurz 2018 – kluci

Aerobikové zážitkové léto – Blaník 2018 – „Chyť mě, když to dokážeš “

Zimní soustředění na Konopišti 2018 – aerobiková přípravka

Málokdo si uvědomuje, co všechno dokáže prostřednictvím týmové spolupráce.
Kurt Hahn, zakladatel organizace Outward Bound

Naším cílem je předat radost dětem z pohybu, naučit je pracovat s vlastním tělem a vybudovat si kolektiv nových přátel, se kterými mohou prožívat běžné dětské radovánky. Každý nemusí být vrcholovým závodníkem, stačí jen pochopit smysl pohybu a najít si v něm své zalíbení.