KURZY NABÍRAJÍ NOVÉ ČLENY       

Kroužek na ZŠ je určen pro děti chlapci i dívky ve věku 6 – 18 let.

ZAČÍNÁME: V TÝDNU OD 12.9.2022

 

Odlehčená, „multifunkční“ verze sportování , kdy každá lekce obnáší určité zaměření. Každá lekce je vždy jiná, kompenzuje svalové disbalance a aktivuje „spinkající“ svaly. Motto lekce „děti v pohybu“.

náplň lekce:

  • základy gymnastiky
  • cvičení s pomůckami
  • překážkové dráhy
  • hry se zaměřením na vnitřní stabilitu dítěte
  • fyzická zdatnost
  • strečink,  fyziologické dýchání
  • práce ve dvojicích i skupinkách

STŘEDA 15:00 – 16:00 (PŘIHLÁŠKA: https://forms.gle/RvpqDCNx7ssL929i9)

Po vyplnění formuláře a řádném ukončení, Vám dojde vyplněný formulář na uvedený mail. Pokud někomu nedorazí, je to známka, že přihlášení dítěte NENÍ OK. Pokud dorazí, dítě je přihlášeno   Kdyby měl někdo problém, prosím ihned volejte. Nezapomeňte formulář vytisknout, podepsat a předat na úvodní lekci. Pokud dojde k nějakým komplikacím kvůli rozvrhu dětí atd. opět volejte – vše můžeme kdykoliv přehodit, pokud je kapacita kroužku volná.

 

Číslo účtu: 2501807565/2010
Cena: 1900kč á 14 lekcí I. pololetí (kapacita omezena!)
Variabilní symbol: 07RRRRMMDD  (07 a doplníte datem narození dítě v uvedeném tvaru! Např: 0720181208). 
V případě platby přes QR kód nezapomeňte doplnit variabilní symbol pro daný kroužek, jinak nedojde ke spárování platby.

 

Co s sebou?:

Na kurz je potřeba pohodlný sportovní úbor, pevnou obuv, pití a případně u holek gumičky na culík.

 

INFORMACE O LEKCI a jiné: info@vujtovi.cz / 725 832 200

Informace k prostudování (podpisem na přihlášku stvrzujte jejich porozumění):

GDPR_JV Sport team_zs