ZŠ kroužek  je určen pro chlapce i dívky ve věku 6 – 15 let. 

KURZY NABÍRAJÍ NOVÉ ČLENY       

ZAČÍNÁME: V TÝDNU OD 12.9.2022

Odlehčená, „multifunkční“ verze sportování , kdy každá lekce obnáší určité zaměření. Každá lekce je vždy jiná, kompenzuje svalové disbalance a aktivuje „spinkající“ svaly. Motto lekce „děti v pohybu“.

náplň lekce:

  • základy gymnastiky
  • cvičení s pomůckami
  • překážkové dráhy
  • hry se zaměřením na vnitřní stabilitu dítěte
  • fyzická zdatnost
  • strečink,  fyziologické dýchání
  • práce ve dvojicích i skupinkách

STŘEDA 15:00 – 16:00

 (Přihláška: https://forms.gle/RvpqDCNx7ssL929i9)

GOOGLE FORMULÁŘ = PŘIHLÁŠKA DO KURZU. Po vyplnění google formuláře a řádném ukončení, Vám dojde vyplněný formulář na uvedený mail. Pokud někomu nedorazí, je to známka, že přihlášení dítěte NENÍ OK. Pokud na mail dorazí, dítě je přihlášeno.   Kdyby měl někdo problém, prosím ihned volejte. Nezapomeňte formulář vytisknout, podepsat a předat na úvodní lekci. Pokud dojde k nějakým komplikacím kvůli rozvrhu dětí atd. opět volejte – vše můžeme kdykoliv přehodit, pokud je kapacita kroužku volná. Vyplněný formulář slouží k přihlášení dítěte na celý školní rok. To znamená, že na II. pololetí děti již nepřihlašujete. V případě ukončení docházky prosíme o informovanost organizátorů, aby volné místo mohli nabídnout dále. Děkujeme.

 

PLATBA:

Kurzovné I. pololetí:  1900 Kč za 15 lekcí  (14 lekcí + 1 zdarma)

(14.9.2022 – 25.1.2023, úhrada kurzovného za I. pololetí do 14.10.2022)

Kurzovné II. pololetí: 2200 Kč za 17 lekcí (16 lekcí + 1 zdarma)

(1.2.2023 – 31.5.2023, úhrada kurzovného za II. pololetí do 27.2.2023)
Číslo účtu: 2501807565/2010
Variabilní symbol: Rodné číslo dítěte (0156304231). Nezapomeňte uvádět celé RČ včetně nuly na začátku!!!
Zpráva pro příjemce: název kurzu
V případě platby II. pololetí přes QR kód nezapomeňte doplnit variabilní symbol (= rodné číslo dítěte)

 

S SEBOU:

Na kurz je potřeba pohodlný sportovní úbor, pevnou obuv, pití a případně u holek gumičky na culík.

INFORMACE O LEKCI a jiné: 

info@vujtovi.cz /  725 832 200/ www.vujtovi.cz/whatsapp skupiny

DŮLEŽITÉ DOKUMENTY:

PŘIHLÁŠENÍM DÍTĚTE DO KURZU SOUHLASÍTE S POROZUMNĚNÍM ORGANIZAČNÍCH POKYNŮ V RÁMCI KURZU;  SOUHLASÍTE S GDPR A ORGANIZACÍ V RÁMCI PŘEVODŮ. 

GDPR_JV Sport team_zs