MŠ kroužek  je určen pro chlapce i dívky ve věku 4 – 6let. 

(mladší děti po domluvě)

KURZY NABÍRAJÍ NOVÉ ČLENY       

ZAČÍNÁME: 9.2.2023

Lekce všeobecného sportování s hudebním cítěním a rytmikou. V této lekci má dítě možnost získat kladný vztah ke sportu a pohybu jako takovému a zároveň získá pohybovou všestrannost. Tanec a gymnastika, spolu s prvky pohybové průpravy, tvoří základ pro veškeré sporty včetně správného držení těla. VŠE TAK, ABY DÍTĚ VNÍMALO POHYB HRAVOU FORMOU.

náplň kroužku:

  • taneční variace na různé básničky a říkadla
  • taneční kroky na hudbu (bez pravidel, čistě očima dítěte 🙂 )
  • hry se zaměřením na vnitřní stabilitu dítěte
  • základy gymnastiky
  • překážkové dráhy
  • cvičení s pomůckami
  • jógové pozice a strečink

Lekce probíhá v tělocvičně ZŠ Radlická. Děti převedeme z budovy MŠ Radlická do tělocvičny ZŠ Radlická. Po konci lekce je nutné si děti vyzvednout před ZŠ Radlická. 

 

PÁTEK 15:15 – 16:00

PŘIHLÁŠKA 

 

GOOGLE FORMULÁŘ = PŘIHLÁŠKA DO KURZU. Po vyplnění google formuláře a řádném ukončení, Vám dojde vyplněný formulář na uvedený mail. Pokud někomu nedorazí, je to známka, že přihlášení dítěte NENÍ OK. Pokud na mail dorazí, dítě je přihlášeno.   Kdyby měl někdo problém, prosím ihned volejte. Nezapomeňte formulář vytisknout, podepsat a předat na úvodní lekci/učitelkám ve školce. Pokud dojde k nějakým komplikacím kvůli rozvrhu dětí atd. volejte, pokud je to možné, hledáme možnosti. Vyplněný formulář slouží k přihlášení dítěte na celý školní rok. To znamená, že na II. pololetí děti již nepřihlašujete. V případě ukončení docházky prosíme o informovanost organizátorů, aby volné místo mohli nabídnout dále. Děkujeme.

PLATBA:

Kurzovné II. pololetí: 1700 Kč za 15 lekcí

(9.2.2023 – 30.6.2023, úhrada kurzovného za II. pololetí do 28.2.2023)
Číslo účtu: 2501807565/2010
Variabilní symbol: Rodné číslo dítěte (0156304231). Nezapomeňte uvádět celé RČ včetně nuly na začátku!!!RČ = 10 znaků. 
Zpráva pro příjemce: název kurzu
V případě platby II. pololetí přes QR kód nezapomeňte doplnit variabilní symbol (= rodné číslo dítěte)

S SEBOU:

Na kurz je potřeba pohodlný sportovní úbor, pevnou obuv, pití a případně u holek gumičky na culík.

INFORMACE O LEKCI a jiné: 

info@vujtovi.cz /  725 832 200/ www.vujtovi.cz

DŮLEŽITÉ DOKUMENTY:

PŘIHLÁŠENÍM DÍTĚTE DO KURZU SOUHLASÍTE S POROZUMNĚNÍM ORGANIZAČNÍCH POKYNŮ V RÁMCI KURZU;  SOUHLASÍTE S GDPR A ORGANIZACÍ V RÁMCI PŘEVODŮ. 

GDPR_JV Sport team_zs