S radostí se připojujeme k výzvě “KLIK ZA FAIR PLAY”. Nechceme zlehčovat situaci, nechceme obcházet pravidla, chceme jen fair jednání pro sportovní sektor. I v tom našem odvětví je přeci obrovské úsilí a snaha.

Proč se zlehčuje pohled na sport, když tu nejde jen o to “zaběhat si”. Ztrácíme klienty, kteří pohybem ovlivňují své fyzické zdraví a psychickou pohodu. Děti přicházejí o chuť hýbat se vlivem sociálních sítí a online životu. Amatérští a profi sportovci ztrácejí výkony, přichází o motivaci a především o své sny, které je vedly v tvrdém životě sportovce. Sportoviště, oddíly/kluby přicházejí o léta dřiny a budování své pověsti. Bez nich nebudou akce pro veřejnost, víkendové cvičení a nebo třeba i tábory pro děti. Kdo má chuť pomoci – www.klikzafairplay.cz. Děkujeme!!!