V rámci bezpečnosti jsou nastaveny NOVÁ PRAVIDLA v rámci příchodů a odchodů na kroužky dětí.

Děkujeme za respektování nastavených změn, za Vaší trpělivost během opravdu bouřlivých začátků lekcí a snad již pomale nastane klid pro sportování.

Jana, Pepíno a další členové našeho týmu pečujících o Vaše děti

 

Kroužky do 16.00 hodin  – příchod i odchod žáků samostatně přes KC (rodiče přivádějí i vyzvedávají děti u vchodových dveří KC, nevstupují do budovy).

Kroužky, které začínají nebo končí po 16.00 hodině a probíhají v TV nebo v pohybovém sále  – vstup i   odchod na tyto kurzy přes vestibul TV (pravý vchod od hlavního vchodu školy).